Автоматизированная информационная система «1ms»

Автоматизированная информационная система «1ms»

Предназначена для планирования, координации, распределения ресурсов, контроля хода реализации проекта, мониторинга расходов ресурсов предприятия, а также управления изменениями в рамках проекта для достижения его целей, с надлежащим качеством.

Tizim tarkibi

Korporativ loyihalarni boshqarish tizimining samaradorligini oshirish.

Har xil turdagi vazifalarni shakllantirish, muddati hamda muhimlik darajasini belgilash

Vazifalarni xodimlarga yuklash va ularning amalga oshirish jarayonlarini kuzatib borish, nazoratga olish.

Barcha korporativ loyihalar bo‘yicha texnik hujjatlar, xulosalar, shartnomalar va shu kabi hujjatlarning yagona maʼlumotlar bazasini shakllantirish.

Loyiha va buyurtmalar bo‘yicha yuklatilgan vazifalarni rejalashtirish.

Xodimlarning ish samaradorligini baholash;

Loyihalar, buyurtmalar hamda vazifalar holatlarini monitoring va tahlil qilish, shu jumladan nazorat qilish va hisobot shakllantirish tartiblarini soddalashtirish.

Loyiha va buyurtmalarning iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlarini baholash.

Xodimlarning ishga kelib-ketish reglamentini monitoring qilish imkoniyati.

Texnologiya to‘plami:

  • PHP
  • Postgresql